04.02.2018

Blut und Boden 3 - Sînge şi glie 3


Blut-und-Boden-Ideologie in den Werken von Vintilă Horia, Albert Wass, Heinrich Zillich, József Nyírő u.a.

Doctrina estetică a „sîngelui şi gliei” în operele lui Vintilă Horia, Albert Wass, Heinrich Zillich, József Nyírő ş.a.III. Teil - Partea a III-a

„Unora dintre ideologi[i fascişti] li se părea absolut clară necesitatea înlocuirii vechii teze umaniste despre om ca măsură a tuturor lucrurilor prin teza că măsura tuturor lucrurilor este naţiunea.” – Hermann István (estetician, 1973) 


„Führer-ul nu cunoaşte decît luptă, trudă şi grijă. Noi vrem să-i luăm din povară partea, pe care i-o putem lua” / „Der Führer kennt nur Kampf, Arbeit und Sorge. Wir wollen ihm den Teil abnehmen, den wir ihm abnehmen können.“– Heinrich Zillich (völkischer Schriftsteller - scriitor nazist)

„Man wird es einmal als eine ganz große Leistung bewerten, daß Hitler die Mittel der Demokratie zu ihrer Beseitigung wählte. Dadurch gewann sein Vordringen Überzeugungskraft auch denen gegenüber, die ihn bekämpften.” - Heinrich Zillich (1933)

„Siebenbürgen ist alter Kulturboden, dessen ausgeformtes Geistesleben alle geistigen Ausstrahlungen des Mutterlandes auffängt und sich organisch einverleibt. Zwischen der Versuchung, sich in der Enge einer Heimatkunst zu bescheiden, und der Gefahr, in den Leerlauf einer übernommenen und nicht bodenverwurzelten Bildungsdichtung hineinzugeraten, entsteht hier eine Kunst, die zugleich dichterische Ausdeutung siebenbürgischen Daseins und Mitschwingen im Rhythmus gesamtdeutscher Entwicklung sein will.“Harald Krasser, „Vorwort“, in: Herman Roth / Harald Krasser: Herz der Heimat. Herausgegeben von der Deutschen Buchgilde in Rumänien. Vorwort von Harald Krasser, Verlag von Krafft & Drotleff, Hermannstadt 1935, S. 1-11 (hier, S. 3)

„Nur die Völker bleiben, so will es das Blut. Immer nur gutes Blut…“ - Rudolf Hollinger (1942)

***
[1935. Erwin Neustädter(*), Kriegerfriedhof / Cimitir militar](*) Erwin Neustädter (1897-1992), von 1941 bis 1944 Chef der NS-Schrifttumskammer der Deutschen Volksgruppe in Rumänien, Mitglied der NSDAP. Verfasser der völkischen Romane: Der Jüngling im Panzer (1938) und Mohn im Ährenfeld (1943, 1974). 1944 zusammen mit anderen NS-Amtswaltern in Tg. Jiu interniert. 1962 zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, im Januar 1963 entlassen, 1969 rehabilitiert.


(*) Erwin Neustädter (1897-1992), între anii 1941 şi 1944 şeful organiziţiei naziste a scriitorilor din Grupul Etnic Germana (Schrifttumskammer der Deutschen Volksgruppe in Rumänien), membru al Partidului Naţional-Socialist Muncitoresc German (NSDAP). Autorul unor romane cu tendinţă naţionalistă: Der Jüngling im Panzer (1938) şi Mohn im Ährenfeld (1943, 1974). Internat, în 1944, în lagărul de la Tîrgu Jiu, împreună cu alţi nazişti. În 1962, condamnat politic la trei ani de închisoare, eliberat din detenţie în ianuarie 1963, reabilitat în 1969.
[29. Januar 1942. Brief von Herman Roth an Pg. Dr. Erwin Neustädter, dem Leiter der Schrifttumskammer in Kronstadt, Original und in einer rumänischen Übersetzung]

[29 ianuarie 1942. Scrisoarea lui Herman Roth către tovarăşul de partid Dr. Erwin Neustädter, şeful Camerei Scriitorilor din Braşov, în original şi într-o traducere în limba română]


ACNSAS, I 666264, vol 1, ff. 31-36
Es folgen in den nächsten Tagen Anmerkungen zu den im Brief erwähnten Personen / în următoarele zile se vor posta aici explicaţii privind persoanele amintite în scrisoare:Rudolf Hollinger, Harald Krasser, Walter May, Ernst Gamillscheg, Ion Pillat, Egon Hajek, Hans Lienert, C. Wilk, Bernhard Capesius, Konrad Richter, Bruno Brehm etc. 

Bernhard Capesius (*), „Înţelegerea germano-română datorită literaturii de astăzi”, în: Chemarea vremii, anul XIV, seria a II-a, nr. 21, 24 octombrie 1940, p. 7.(*) Bernhard Capesius (1889-1981), scriitor german din Ardeal, lingvist şi profesor universitar, care a folosit ca pseudonim numele de Karl Bernhard. Fiica lui Capesius Roswith Capesius (1929-1984) a fost, iniţial, căsătorită cu poetul Oskar Pastior (1927-2006) şi apoi cu Hans Liebhardt (1934-2017). În perioada nazismului a publicat scrieri relativ moderate şi nu a fost unul dintre activiştii zeloşi. Însă, simpatii pentru doctrina literară a Sîngelui şi Gliei se regăsesc şi în scrierile sale. Elocvent pentru atitudinea ideologică şi gusturile sale literare este şi articolul său din ziarul antisemit şi profascist al lui Ion Sîn-Giorgiu, „Chemarea vremii”, în care recomandă traducerea în limba română a autorilor care în Germania nazistă dominau viaţa literară. Pe Josef Weinheber (1892-1945), de pildă, îl consideră drept cel mai important poet german în viaţă. De acest calificativ elogios s-a bucurat Weinheber şi din partea birocraţiei culturale naziste. Acest poet pro-nazist şi colaborator al revistei „Die Neue Literatur” (condusă de Will Vesper, 1882-1962, membru NSDAP, apropiat al lui Zillich) s-a bucurat de o apreciere deosebită în rîndurile scriitorilor naţionalişti şi nazişti germani din România. Weinheber a întreţinut legături cu Heinrich Zillich (1898-1988), iar, pînă-n 1944, versuri semnate de el fuseseră publicate, deseori, în presa germană din România. Prin intermediul lui Zillich şi altor autori germani din România au încercat chiar şi scriitori evrei de limbă germană ca Alfred Margul-Sperber (1898-1967) sau Moses Rosenkranz (1904-2003) să-şi plaseze textele în reviste dirijate de oameni ca Vesper sau Weinheber sau în diverse alte publicaţii din Germania acelor ani. Asta în ciuda faptului că Weinheber lansase campanii de denigrare contra unor autori şi intelectuali care nu erau pe linie sau care nu aparţineau „rasei ariene”. Poetul austriac exilat, Theodor Kramer (1897-1957) i-a dedicat lui Weinheber poezia polemică „Recviem pentru un fascist” („Requiem für einen Faschisten”). Deşi Zillich i-a dezvăluit lui Margul-Sperber convingerile sale antisemite într-o scrisoare brutală şi agresivă, din 1932, acesta nu a întrerupt legăturile cu fondatorul revistei „Klingsor”. În această scrisoare, (publicată integral aici), Zillich îi scria lui Margul-Sperber: „Ich glaube nämlich nicht, dass sich der Jude, wohl aber dass sich der Deutsche wandelt - zu sich zurück.” (În traducere aproximativă: „Nu cred că evreul se schimbă, dar cred că se schimbă germanul – regăsindu-se”).
Pe lista recomandărilor din articolul lui Capesius se mai află şi scriitorul nazist Gustav Frenssen (în text greşeală de tipar: Trenssen în loc de Frenssen), 1863-1945, care s-a pronunţat pentru eliminarea evreilor din viaţa socială şi culturală a Germaniei şi care a pledat pentru eutanasie. Celălalt de pe lista lui Capesius este Edwin Erich Dwinger (1898–1981), un prototip al literaturii rasiste, membru NSDAP şi SS; după război a fost arestat pentru scurtă vreme, trecut apoi prin procesul de denazificare, fiind calificat ulterior doar ca un mărunt colaborator (Mitläufer). Cele mai cunoscute scrieri, semnate de Dwinger, sînt: „Zwischen Weiß und Rot. Die russische Tragödie 1919–1920” (Între alb şi roşu. Tragedia rusă 1919-1920), din 1930, „Der Tod in Polen. Die volksdeutsche Passion”, (Moartea în Polonia. Patimile etnicilor germanilor), din 1940. După război a activat în cercurile politice revizioniste şi asociaţii literare ultraconservatoare şi revanşard-naţionaliste. Următorul autor propus de Capesius a fost Hans Grimm (1875-1959) care prin titlul romanului său „Volk ohne Raum” (Popor fără spaţiu), din 1926, a furnizat naziştilor sloganul de luptă pentru politica lor expansionistă de cucerire a estului european. Între scriitorii preferaţi de Hitler se aflau Grimm şi Karl May. Grimm îi place, de altfel, şi lui Hans Bergel care îi dedică mai multe pasaje în jurnalul său, publicat în anul 2014 („Notizen eines Ruhelosen. Tagesaufzeichnungen 1995 bis 2000” - Note ale unui neliniştit. Însemnări zilnice din 1995 pînă-n 2000). Deşi nu era membru al partidului NSDAP, Grimm s-a bucurat de aprecierea aparatului nazist de propagandă culturală asemenea lui Börries Freiherr von Münchhausen (1874-1945), Ernst Jünger (1895-1998), Hans Friedrich Blunck (1888-1961) şi Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962, scriitor rasist cu concepţii pronunţat socialdarwiniste şi autor al trilogiei „Paracelsus”, 1917, 1922, 1926, membru NSDAP – inclus şi el pe lista recomandărilor ale lui Capesius). După război, Grimm a continuat să organizeze întîlnirile de la Lippoldsberg, iniţiate în 1934. După moartea sa, întîlnirile au continuat, fiind organizate de fiica sa, Holle Grimm (1918-2009), cunoscută ca o figură importantă a scenei extremiste de dreapta din Germania şi fondatoare a organizaţiei revizioniste, „Gesellschaft für freie Publizistik” (Societate pentru publicistică liberă). La întîlnirile din Lippoldsberg a participat şi Heinrich Zillich.
Dintre poeţii reprezentativi ai celui de-al III-lea Reich, propuşi de a fi traduşi în limba română, apreciaţi de Bernhard Capesius, se află Gerhard Schumann (1911-1995) şi Heinrich Anacker (1901-1972), amîndoi autori reprezentativi pentru literatura patetică a cultului personalităţii al lui Hitler. 


***
Antisemitismus

[24. November 1940. „Zur Geschichte der Juden im Banat“Im gleichen Blatt erkärt auf S. 2 Dr. Stefan Hasenfratz „Die Nürnberger Gesetze: Schutz des deutschen Blutes u. der deutschen Ehre“ und zitiert daraus u.a. § 2: „Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten.“ Auf Seite 4 steht der Propagandbericht: „Jahrmarkt im Jubel bei einer Großkundgebung. Stellvertretender Gauleiter Hans Ewald Frauenhoffer, Pg. Stoß und Matz Stein als Redner“. Abschließend fasst die Zeitung die Rede von Frauenhoffer zusammen: „Er erinnerte an den schweren Kampf der Bewegung in der Vergangenheit, schilderte das kameradschaftliche Verhältnis der deutschen Volksgruppe zum legionären Rumänien und zeigte die umwälzenden und ungeheueren Möglichkeiten auf, die beispielsweise die Anwendung der Nürnberger Gesetze, das Erbhofgesetz, die völkische Jugenderziehung und die eigenen nationalen Schulen der Volksgruppe für unsere Zukunft bedeuten. Sodann schilderte der stellvertretende Gauleiter seine jüngst gesammelten Eindrücke in Großdeutschland. die allen Zuhörern die Gewißheit gaben, daß dieser große Entscheidungskampf des deutschen Volkes gegen England und das Weltjudentum nur mit dem deutschen Siege enden kann. Ein Appell an die deutsche Mutter, auch ihrerseits durch reichen Kindersegen zum Gelingen des großen Kampfes um eine bessere Deutsche Zukunft beizutragen, schloß die Kundgebung. Nach Absingen eines Liedes gingen alle Teilnehmer unter den Klängen des Egerländermarsches tief beeindruckt nach Hause.“
Auf Seite 7 konnte der BDZ-Leser sodann etwas über „Churchills Beziehungen zum Judentum“ schon im Untertitel erfahren: [die Beziehungen] „Gehen auf eine unbeglichene Schuld von Churchills Vater zurück“. Auf Seite 8 und 9 steht dann schließlich unter der Dachzeile „Zur Geschichte der Juden im Banat“ der 1. Teil der Artikelreihe von Dr. Hans Wolf: „Judenfrage in unserem Siedlungsraum schon vor Jahrhunderten. Zersetzung des deutschen Bürgertums - Trotz aller Beschränkungen drang das Judentum immer weiter vor - Sonderrechtliche Regelungen im Jahre 1776“. Der antisemitische Text des nach dem Krieg unter dem Namen Johann Wolf an der Temeswarer Universität tätigen Verfassers enthält folgende Zwischentitel: „Das Judentum als zersetzender Gärstoff unter den Donaudeutschen“, „Das Temeschburger Ghetto“, „Prinz Eugen hat die Juden in ihrem Wesen erkannt“, „Jüdische Zuwanderung“, „Der Magistrat verlangt die Abschaffung der Juden“, „Die Banater Judenordnung“, „Und dennoch wuchs ihre Zahl“. 

Banater Deutsche Zeitung, 22. Jg., Nr. 267, 24. November 1940, S. 11.

Zitat aus obigem BDZ-Artikel: Nachstehend wird die Liste der jüdischen Ärzte veröffentlicht. Sie zeigt, wie verjudet der Ärzteberuf in unserem Komitat war. Nicht weniger als 104 jüdische Ärzte gibt es allein in unserem Komitat, die von nun an nur mehr ihre kranken Artgenossen behandeln dürfen.(Fortsetzung folgt) 

***


[1940. NS-Lyrik] 

[1940. Poezii naziste]  

(*) Annie Schmidt-Endres (1903-1977), verfaßte Lyrik, Prosa (Erzählungen, Romane, Novellen) und Theaterstücke. Veröffentlichungen, Romane: Neue Wege (1938), Novellen: Die Dittlingerin (1936); Lyrik: Land in Licht und Leid. Gedichte und Balladen (1957), Bevor die Nacht sich senkt (1963).

(**)  Bruno Kremling (geb. 1889, 12.09, Weißkirchen/ serb. [jug.] Banat - gest. 1962, 10.11. Heidelberg). Befreundet mit dem Naziautor Karl von Möller (1886-1943). Verfasser von Gedichten und Prosa. Mit roten Rosen (1923), ein Sonettenkranz. Festschrift anläßlich der 225jährigen Wiederkehr der Schlacht bei Peterwardein am 5. August 1716: Prinz Eugen von Savoyen (1941). 
„In unsres Blutes meerestiefen Strom”Josef Gabriel d. J., „Vorspruch”, in: Rudolf Hollinger (Hg.): Junge Banater Dichtung. Reden und Gedichte einer Feierstunde. Hans Reiner: „Worte des Grußes“, Rudolf Hollinger: „Versuch einer Deutung der jungen Banater Dichtung“, Josef Bolschner, Sibiu-Hermannstadt 1940, S. 25.***


[25. Dezember 1940. Seine „Erinnerungen an Galizien” aus dem 1. Weltkrieg schließt Karl von Möller (*)  mit einem Lobgesang auf den Blitzkrieg gegen Polen ab und vergleicht Hitler mit Napoleon: „Wir hatten es furchtbar schwer; gottlob, daß das Genie des Führers seit 1933 so vorsorgte, daß die Truppen in Polen nahezu fliegen konnten und sich ein Blitzkrieg abspielte, der auch zur Zeit des großen Blitzgenerals aus Corsika seinesgleichen nicht hatte.” Auszug.] 

[25 decembrie 1940. Scriitorul nazist bănăţean, Karl von Möller (*), îşi încheie „Amintirile din Galiţia”, din Primul Război Mondial, cu laude aduse armatei germane care într-un „război fulger” – Blitzkrieg – a reuşit să ocupe Polonia, elogiindu-l pe „genialul” Führer pe care-l compară cu Napoleon. Fragment, finalul textului.]


Karl von Möller, „Erinnerungen an Galizien”, in: Banater Deutsche Zeitung, 22. Jg., Nr. 292, 25. Dezember 1940, S. 25.

(*) Karl von Möller (1886-1943), österreichischischer Rittmeister, der nach dem 1. Weltkrieg ins Banat übersiedelte. Er veröffentlichte Anfang der 20er Jahre bereits ultranationalistische Schriften; er gehört zu den Wegbereitern des Faschismus im Banat, erster Banater Gauleiter (1932). Als „Verfechter des völkischen Antisemitismus” gab er in Temeswar die Hetzgazette Der Stürmer heraus. Veröffentlichungen, Romane: Die Werschetzer Tat (1936), Grenzen wandern (1937), Die Salpeterer (1938), Der Savoyer (1939). In seiner frühfaschistischen zweibändigen Studie, Wie die schwäbischen Gemeinden entstanden sind (Temeswar 1923-24), äußerte Möller bereits 1924 offen seine chauvinistischen Ideen und Vorstellungen, indem er das „germanische Rassenelement” (Bd. 2, S. 22) des deutschen Übermenschen in den Vordergrund seiner historischen Ausführungen rückte. 

Anlässlich des Todes von Karl von Möller, würdigte 1943 Gebietskulturwalter und Parteigenosse Prof Dr. Rudolf Hollinger (1910-1997) das dichterische Werk des Verstorbenen und bezeichnete ihn als einen „Wortführer des Südostdeutschtums“. Im Einklang mit der lokalen NS-Kulturpolitik verglich er von Möller mit Adam Müller-Guttenbrunn (1852-1923), denn beide sahen „ihre Lebensaufgabe darin, an den Höhepunkten deutscher Geschichte anzuknüpfen und an ihnen den Maßstab für die notvolle Gegenwart zu gewinnen“. Der „Held“ von Möller - so der Temeswarer Kulturbonze der DViR - „ist in das Reich des höheren deutschen Genius heimgekehrt, sein Irdisches ist aus, dem Geiste aber blieb die reinere Wirkung.“ „Wir stammeln nur Dank, und wenn wir in die Worte des bitteren Abschieds das Gelöbnis flechten, daß der Dahingegangene im Geiste immer an unserer Spitze wandeln wird, so entledigen wir uns einer hohen Pflicht wie Lebende, Überlebende bei den Toten immer in der Schuld stehen, und also ist er im hohen Sinne unserer harten Tage auch unsterblich, weil der beste Teil seines Lebens uns allen, seinem deutschen Volk gehört.“ („Geistiger Wortführer des Südostdeutschtums“, in: SodT, 70. [25.] Jg., 24. Februar 1943, S. 3). Gebietsleiterstellvertreter Hauptabteilungsleiter Pg. Hans Beller (1896-1955) bezeichnete den ersten Gauleiter des Banats und Herausgeber der antisemitischen Hetzgazette „Der Stürmer“ bei der Beerdigungsfeier in Hatzfeld als einen „kompromisslosen Pangermanen“ und „Fahnenträger der Deutschtumsbewegung im Vorkriegsungarn“. „Als die Idee des Nationalsozialismus allmählich auch in unserer engeren Heimat Fuß zu fassen begann“, sagte Beller, „meldete sich Karl von Möller abermals zum Kampf. Er, der damals schon 55jährige, tritt jetzt mit dem selben Feuereifer wie vor 13 Jahren, als er den Weg zu den Pangermanen fand, in Wort und Schrift für die Ideen Adolf Hitlers in die Schranken. Er schafft die erste Zelle der nationalsozialistischen Bewegung im Banat, und zwar in der Gemeinde Hatzfeld. Er gründet den 'Stürmer' und wird von Fritz Fabritius zum ersten Banater Gauleiter der nationalsozialistischen Erneuerungsbewegung ernannt.(„Abschied vom politischen Kämpfer“, ebenda. Über den Würdigungen von Beller und Hollinger steht die Dachzeile: „Karl von Möllers letzter Weg. Trauer unserer Volksgruppe um den Kämpfer und Dichter“). In einem Nekrolog, der am 23. Februar 1943 im gleichgeschalteten Volksgruppenorgan des Banats veröffentlicht wurde, hieß es: „Er fand auch frühzeitig den Weg zum Gedankengut Adolf Hitlers und sein stets reger, nach neuen Wegen und neuen Möglichkeiten für die deutsche Wiedergeburt suchender Geist erkannte im Nationalsozialismus diejenige treibende Kraft, in der die Voraussetzungen für die Gesundung des deutschen Volkes lagen.“ („Karl von Möller“, in: SodT, 7. [25.] Jg., 23. Februar 1943, S. 3.) - Vgl. auch Eintrag zu: Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Literatur, Film, Theater und Kunst, Bd. 7, herausgegeben von Wolfgang Benz, Verlag De Gruyter Saur, Berlin / München / Boston 2014. In der angegebenen - verlinkten - Seite Suchfunktion Stg+F aktivieren, Stichwort eingeben und den Abschnitt finden. Bild-Links in neuem Tab öffnen, dann durch Klicken auf die rechte Maustaste vergrößern.
***
[1940. Ungarischer Irredentismus und nationalistische Propaganda] 


[1940. Iredentism şi naţionalism maghiar]

Dr. Andreas Fall, Ungarns Recht auf Siebenbürgen,
Veröffentlichungen des Instituts für Minderheitenrecht
an der kgl. ungarischen Péter-Pázmány-Universität
unter Leitung von Prof. Dr. Béla Kénze, Reihe 1, Zahl 2, Budapest 1940.

***

[1941. In seiner rassistischen Schrift, „Ihr wahres Gesicht. Ein rot-weiß-grüner Kulturfilm aus Madjarien”, in der Viktor Orendi-Hommenau (*)  anführt, „die Ofenpester Herrschaften demaskieren” zu wollen, schlägt er radikale völkische Töne an, lobt Adolf Hitler als den „Befreier Europas und der europäischen Gesittung überhaupt”, erklärt, weshalb die Ungarn keine Arier sind (wie Deutsche oder Rumänen, die „alle miteinander zur großen heiligen Volksgemeinschaft der Arier gehören”) und kein „Kulturvolk” sein können, weil in ihren Adern „mongolisches Blut” fließt (S. 27-28). Auszüge] 

[1941. În scrierea sa rasistă Ihr wahres Gesicht. Ein rot-weiß-grüner Kulturfilm aus Madjarien” / Chipul lor adevărat. Un film roşu-alb-verde din MaghiariaViktor Orendi-Hommenau (*)  încearcă să demonstreze neapartenenţa maghiarilor la „rasa superioară ariană” - pentru că în venele lor curge „sînge mongol”, îl laudă pe Adolf Hitler ca „eliberatorul Europei” şi susţine că maghiarii nu reprezintă un „popor cultural” ca şi germanii şi românii care aparţin „comunităţii sfinte a arienilor”. Fragmente] 
(*) Viktor Orendi-Hommenau (1870-1954), ab 1909 Herausgeber der Banater Zeitschrift Von der Heide, in der auch Franz Xaver Kappus (1883-1966) mit einigen Beiträgen vertreten war. / Editorul unei reviste bănăţene, în care a publicat şi Franz Xaver Kappus.  


***

Rumänien warf Ungarn „völkischen Imperialismus” vor, praktizierte jedoch nach 1918 eine ähnliche völkische Politik wie das Nachbarland

Imperialism rasist 


[1941. Antiungarische rumänische Gegenpropaganda] 

[1941. Contrapropagandă antimaghiară română] 


G. I. Brătianu, Die geschichtliche Mission Ungarns (Misiunea istorică a Ungariei),
Die Dacia-Bücher – Kleine Schriften, Bukarest 1941.
***

Hier - aici


Actualizat - aktualisiert, 13.3.2018, 12:40 h